NLP

NLP är en förkortning på NeuroLingvistisk Programmering och handlar främst om att lära om invanda mönster (neurodelen) och kommunikation (lingvistik). Terapiformen baserar på ett antal modeller och verktyg som terapeuten använder och lär klienten att medvetet använda sig av. Det ger dig redskap att förstå hur du själv och din omgivning fungerar. En mycket effektiv metod för dig som behöver lära dig kommunicera bättre och hjälper dig att nå dina mål. Kort och gott kan man säga ”Om du gör det du alltid gjort får du det du alltid fått.” Kanske du vill få några nya resultat i ditt liv? Då hjälper NLP dig om hur du ska förändra ditt beteende för att nå dit. Lär dig att se bortom vad människor säger och istället fokusera på vad de verkligen gör.

Med NLP övningar kan starka negativa känslor kring något ändras till positiva. Till exempel, säg att det finns en person på din arbetsplats som påverkar dig negativt. Du kanske retar dig på personen eller till och med är rädd för den. Då kan man med hjälp av NLP ändra känslorna kring den personen, du blir av med irritationen eller rädslan för honom eller henne. När en sådan negativ känsla ”neutraliseras” trivs du genast bättre på din arbetsplats. Det här kan låta väldigt konstigt men det är endast konstigt till man erfarit det. När du väl inser hur lätt man kan ändra på känslor kring saker och ting kan du göra en lista på vad du vill förändra och tillsammans med mig arbeta bort det.

NLP kan också stärka dig genom att arbeta bort rädslor som står i vägen för din framgång. Kanske är du rädd för att tala inför publik, stå i centrum eller inte vågar ta plats? Allt det kan man arbeta bort med NLP. Med hjälp av NLP lägger du märke till att alla känslor känns sanna och äkta men att de faktiskt kan ändras. Du behöver inte leva med begränsningar som faktiskt går att bryta på ett lätt och smidig sätt.

Hur går det till?

En NLP-övning innebär att man tar fram den negativa känslan och sedan arbetar man in andra positiva känslor som i sin tur eliminerar den negativa känslan. Den positiva känslan övervinner den negativa och den känns aldrig likadan igen.