Låg självkänsla

Tycker du att du inte duger? Jämför du dig med andra? Blir du avundsjuk? Tycker du att bra saker inte är ämnade dig? Tycker du inte att du är värd något? Kan du inte säga nej? Låter du andra vara viktigare än dig? Vågar du inte ta plats? Då kan du ha låg självkänsla. Låg självkänsla är den största orsaken till att vi inte lever våra liv fullt ut. Låg självkänsla kan hindra dig från att bli det du vill eller vara det du vill vara. Låg självkänsla kan visa sig på många olika sätt hos olika människor. En del ska synas och höras medan andra är lågmälda. Det bästa är att låg självkänsla går att öka.

Min syn på självkänsla är att någon tagit den ifrån oss eftersom när vi är små stod vi oss själva närmast. Vi kallar oss själva vid namn, till exempel ”Kalle vill ha glass” och inte ”jag vill ha glass”. Men kanske det är så att man växt upp med en förälder som jobbat mycket, haft svårt att visa känslor, varit narcissistisk, alkoholist, missbrukare eller helt enkelt inte vetat vad ett barn behöver, allt detta kan leda till låg självkänsla. Skilsmässor och saker som hänt utanför hemmet som mobbing i skolan kan också vara orsaker till låg självkänsla. När jag arbetar med låg självkänsla vill jag hitta orsaken till varför den skadats i första hand. Att börja göra saker för att öka sin självkänsla är i min värld att ta en omväg. Jag vill hellre hitta orsakerna, bearbeta dem och sedan med trygghet skapa de mål man vill uppnå. Det finns ingen anledning till omvägar i terapin. Inte i mitt sätt att arbeta.

Vad är självkänsla?

De flesta människors tankar och känslor om sig själva kommer utifrån deras dagliga livserfarenheter. Betyget du får på ett test, godkännande av chefen, hur dina vänner behandlar dig eller motgångar i ditt förhållande kan ge en tillfällig påverkan på hur du mår och vad du tycker om dig själv. Din självkänsla är dock något mer grundläggande än de normala upp- och nedgångar i samband med olika situationer i livet. För personer med bra självkänsla kan vanliga motgångar tillfälligt påverka vad de tycker om sig själva, men dock i begränsad omfattning. Däremot, för människor med dålig självkänsla, kan dessa motgångar drastiskt påverka hur de ser på sig själva. Man kan alltså säga att man tar motgångar hårdare om man har låg självkänsla.Låg självkänsla jämfört med bra självkänsla:

Människor med dålig självkänsla är ofta beroende av hur de har det i nuet för att avgöra vad de tycker om sig själva. De behöver positiva yttre erkännanden (t.ex. komplimanger från vänner eller arbetskamrater) för att motverka de negativa känslor och tankar som ständigt plågar dem. Men även då är den positiva känslan oftast tillfällig. Man kan säga att den positiva känslan är en färskvara eftersom den är tillfällig och konstant behöver uppdateras.

Bra självkänsla bygger på vår förmåga att bedöma oss själva och ändå acceptera vilka vi är. Detta innebär att kunna erkänna våra styrkor och svagheter och samtidigt inse att vi är värdefulla.

Var kommer självkänsla ifrån?

Vår självkänsla utvecklas under hela vårt liv. Samtidigt utvecklar vi en bild av oss själva genom våra upplevelser med olika människor och andra erfarenheter. Upplevelser under barndomen spelar särskilt stor roll när självkänslan skapas. Våra framgångar, misslyckanden, hur vi behandlades av vår familj, lärare, tränare, myndigheter, vänner och kompisar har alla bidragit till skapandet av vår självkänsla.

Barndomsupplevelser som bidrar till bra självkänsla:

 • Blivit lyssnad på
 • Blivit respektfullt bemött
 • Fått tillräckligt uppmärksamhet och tillgivenhet
 • Fått beröm för något man gjort och bli accepterad om man gjort fel

Barndomsupplevelser som kan leda till låg självkänsla:

 • Bli hårt kritiserad
 • Bli utsatt fysiskt, sexuellt eller känslomässigt
 • Ignorerad, förlöjligad eller retad
 • Att hela tiden förväntas vara perfekt. Människor med låg självkänsla har ofta hört från föräldrar, lärare, kompisar eller andra- att när de misslyckas (förlorar ett spel, får dåliga betyg eller liknande) så är det något fel på dem.

Vad säger din ”inre röst”?

Resultatet av hur vi blivit behandlade speglar vårt beteende i vuxenlivet. Våra tidigare erfarenheter, även de saker som vi vanligtvis inte tänker på, fortsätter att påverka vårt dagliga liv i form av en ”inre röst”. Även om de flesta människor inte hör denna röst på samma sätt som de skulle höra den högt så fungerar den på liknande sätt, den upprepar ständigt det vi fick höra i vår barndom. Om t ex ett barn fått höra att han eller hon är dum under hela sin barndom så följer orden med i vuxenlivet. Det kan leda till att den vuxna inte tillåter sig att bli det den vill eftersom han eller hon tror att den är för dum för att klara av det.

För personer med bra självkänsla är den inre rösten accepterande och lugnande. För personer med låg självkänsla blir den inre rösten en hård kritiker, straffar sig för sina misstag och underskattar sina prestationer.

Den låga självkänslans tre ansikten

Låg självkänsla är inte alltid lätt att känna igen. Här är tre vanliga ansikten som låg självkänsla kan yttra sig på. Givetvis kan bitar av alla ansikten yttra sig hos en och samma person.

Vill framstå som lycklig och framgångsrik, men är i verkligheten livrädd för att misslyckas. Lever i ständig rädsla för att bli avslöjad. Behöver ständigt framgångar för att kunna behålla ansiktet av bra självkänsla, vilket kan leda till problem med perfektionism, förhalning, konkurrens, och utbrändhet.

Anammar andras starka åsikter, bra som dåliga -speciellt från människor som är viktiga eller mäktiga- det spelar dem ingen roll. Lever med konstant ilska över att aldrig må tillräckligt bra. Skall ständigt bevisa att andras bedömningar eller kritik inte gör ont, vilket kan leda till att de överdrivet skyller sina problem på andra, bryter regler och lagar, eller motsätter sig myndigheter.
Agerar hjälplös och oförmögen att klara av världen och väntar på att någon ska komma till undsättning. Använder självömkan eller likgiltighet som skydd mot rädslan för att ta ansvar och förändra sitt liv. Söker sig ofta till andra för vägledning, vilket kan leda till underprestation och blir lätt beroende av andra i relationer.

Konsekvenser av låg självkänsla

Värst av allt är att dessa negativa konsekvenser förstärker den negativa självbilden. Det kan leda till en nedåtgående spiral av lägre och lägre självkänsla, vilket i sin tur kan göra att man blir passiv och destruktiv. Man förlorar nästan förmågan att vara snäll mot sig själv. Allt det här sker oftast på en omedveten nivå. Att man helt enkelt inte är medveten om sitt beteende och att man själv sätter sig i oönskade situationer i livet.

 • ångest, oro, stress, ensamhet och ökad risk för depression
 • skapar problem i vänskaps- och kärleksrelationer
 • försämrar prestationer i skola och arbete
 • lättare att hamna i drog-och alkoholmissbruk

Så vad gör man?

När du har accepterat, eller åtminstone är villig att ge möjligheten till förändring en chans, finns det tre steg som du kan ta för att börja förbättra det beteende som du känner igen dig själv i.

Steg 1: Motbevisa din inre kritiker

Det första steget i att öka självkänslan är att börja utmana den inre kritiska rösten. Alltså det du säger till dig själv om dig själv. Det jag gör är att hjälpa dig motbevisa och få tyst på den inre kritikern. Om du t ex presenterat något som du arbetat hårt med men inte kan ge dig själv beröm för det utan istället kritiserar dig själv kan jag lära dig att tänka annorlunda och se det du gjort bra och verkligen kunna berömma dig själv för det.

Det kan till en början kännas konstigt eftersom den låga självkänslan haft övertaget så länge. Men när man bestämmer sig för förändring så har man alla förutsättningar att lyckas. Kom ihåg att ingen föddes med låg självkänsla, det är ett tillfälligt resultat från dina tidigare upplevelser.

Det är här terapiformer som NLP, hypnos och EFT kommer väl till hands. Med dessa terapiformer kan man omarbeta de tillfällen som bidragit till den låga självkänslan. Precis som hemska bilder kan fastna på näthinnan kan hemska saker som människor sagt till oss fastna i hjärnan. Vi hör dessa negativa röster om och om igen och de blir till slut en ”sanning” (läs osanning) vi lever med.

Med terapi kan man inse och förstå att den inre kritikern inte är en naturlig del av ens personlighet och att man inte är dömd till att vara den man är. Den insikten ger en befrielsekänsla man sällan kan förklara med ord.

Steg 2: Öva på att ha medkänsla – till dig själv!

Motbevisa din kritiska inre röst är ett viktigt första steg, men det räcker inte. Att öva på själv-medkänsla innebär att behandla dig själv med samma medkänsla som du visar för andra. Om en vän har en hård tid skulle du sannolikt vara extra vårdande och stödjande. Du förtjänar samma behandling. I stället för att kritisera dig själv kan du istället försöka förstå att du befinner dig i motvind och ta hand om dig själv i dessa tider.

Förlåt dig själv när du inte lyckats med allt du hade hoppats på. Försök att vara mild mot dig själv snarare än kritisk när saker inte går som du hade hoppats. Detta kan vara förvånansvärt svårt om du inte är van att göra det, men förstå att sådana upplevelser är oundvikliga kan hjälpa.
Acceptera din mänsklighet. Som människor gör vi alla misstag, och vi alla påverkas av yttre faktorer som vi inte kan kontrollera. Att acceptera vår ”mänsklighet” hjälper oss att känna större samhörighet med andra snarare än att känna ensamhet i våra upplevelser. Genom att acceptera att misstag är en oundviklig del i att vara människa hjälper det också att bli mer medkännande till oss själva och andra.
Var uppmärksam på dina känslor. Om du känner dig upprörd över en situation, försök att tillåta dig själv att uppleva den känslan på ett balanserat sätt, utan att undertrycka den eller bli helt uppslukad av den. Om du kan komma ihåg att känslor kommer och går och så småningom passerar, kommer det att hjälpa dig att inte bli överväldigad av dina känslor.

Steg 3: Få hjälp från andra

Att få hjälp från andra är ofta det viktigaste steget en person kan vidta för att förbättra sin självkänsla, men det kan också vara den svåraste. Människor med låg självkänsla har ofta svårt att be om hjälp eftersom de känner att de inte förtjänar det.

Prata med en terapeut eller kurator. Ibland kan låg självkänsla kännas smärtsamt och extremt svårt att övervinna att det behövs professionell hjälp av en terapeut eller kurator. Att prata med en terapeut är ett bra sätt att utforska dessa känslor och börja förbättra självkänslan.

Många vänder sig till vänner för att söka hjälp och förståelse vilket är bra till en viss grad. Problemet med detta kan vara att vänner ger råd utifrån sina erfarenheter och värderingar. Dessa går inte alltid ihop med dina och då kan det lätt bli missvisande. Det är viktigt att man blir mött där man befinner sig i livet och får de rätta redskapen för att bli starkare. En terapeut ser saker hos dig som du inte ser själv och hjälper dig hantera livet och dess svårigheter på ett professionellt sätt. Välkommen att boka tid!