Företag

Allt fler företag inser att man måste ta hand om sin personal för att företaget ska gå bra. Desto bättre din personal trivs desto bättre levererar de. Det kostar mycket pengar att ha personal som har ont i magen när de går till jobbet. Mitt sätt att arbeta är att få en större förståelse för varandra och förstå att konflikter nästan alltid beror på missförstånd. Vi behöver lära känna varandra, förstå varandra och lära oss släppa småsaker lättare. Jag börjar alltid med en föreläsning så gruppen får ett gemensamt språk och för att jag skall förstå läget på arbetsplatsen. Därefter följer workshops som ger möjlighet till samtal, motivation och förändringsarbete.

 

Kontakta mig för ett kostnadsfritt möte där vi pratar om hur jag kan utveckla just er arbetsplats.

0766-534 000

info@luiza.se