Depression

Depression är en vanlig men allvarlig sjukdom. Depression kan utlösas av något som händer i livet så som en närståendes sjukdom, någons bortgång, en separation eller svek. Att vissa drabbas djupare än andra kan bero på arv, miljö och psykologiska faktorer. Det viktiga är att man söker hjälp i i tid för sin depression annars kan den leda till andra fysiska och psykiska problem. Många tror att man bara behöver rycka upp sig och ta sig ur det själv, men det är dock svårt desto längre tid det går. Depression är en sjukdom med verkliga konsekvenser. Det är normalt att vara ledsen och nedstämd ibland men om du kämpar dagligen i veckor så bör du söka hjälp.

Hur skiljer man på nedstämdhet och depression?

Det finns kriterier och symtom som du upplever som hjälper mig som terapeut att skilja på om du är nedstämd eller deprimerad.

Upplever du att minst fem av nedanstående tecken stämmer in på dig och du upplevt det i mer än två veckor kan du lida av depression.

  • Du känner dig ledsen, sorgsen eller tom större delen av dagen varje dag.
  • Ointresse för sådant som tidigare gjort dig glad.
  • Att din aptit förändras och du antigen ökar i vikt eller minskar i vikt.
  • Sömnproblem. Svårt för att sova eller sova för mycket och svårt att stiga upp.
  • Utmattning och energibrist
  • Att du plågas av hopplöshet, värdelöshet och skam varje dag
  • Minskad koncentrationsförmåga och beslutsförmåga
  • Oro, rastlöshet eller stark irritation
  • Återkommande tankar på självmord och död.

Om du vill veta mer om hur jag arbetar med depression och nedstämdhet får du gärna kontakta mig. Jag är alltid ärlig med om jag kan hjälpa dig och hur jag i så fall kan hjälpa dig. Vill du veta mer om mig så kan du gå in på Om Luiza.

Välkommen!