Dåligt självförtroende

Dåligt självförtroende är en stor blockering i livet. Den stoppar individen att leva upp till sin sanna potential professionellt och privat. Främst står den i vägen för att göra saker. Det kan vara saker som gäller allt i livet. Dåligt självförtroende är inget man är född med men kan med tiden utvecklas och bli sämre. Det är därför viktigt att ta tag i det. Dåligt självförtroende handlar främst om rädslor om att misslyckas.

Med värme,

Luiza