Ångest

Att känna oro ibland är helt normalt. Men för personer med ångest är denna oro överdriven och har en stark intensitet. Det kan kännas som tryck i bröstet, tårar bakom ögonlocken, generell obehaglig känsla, sömnproblem, känna sig spänd, uppskruvad, lättirriterad, blir lätt trött, har svårt att hantera stress, koncentrationssvårigheter och ängslan.

Personer med ångest oroar sig lätt över familj, framtid, hälsa och ekonomi. Att leva med ångest är mycket plågsamt och leder ofta till att det är svårt att slappna av och tänka positivt. Dagarna är fyllda med oro och ibland katastroftankar som inte kan kontrolleras. Tron på att man själv kan hantera svårigheter i vardagen minskar och känslan av att något negativt ska hända ökar. Många hittar ursäkt för sin oro och ängslan som ett skydd för vad som kan ske i framtiden. Man kan höra kommentarer som: ” det är bra att vara beredd på vad som kan hända i framtiden”. Problemet är att ångesten inte lägger sig utan snarare förvärras om man inte gör något åt saken. Jag har hjälpt åtskilliga med att bli av med sin ångest. För att bli av med sin ångest behöver man titta på sannolikheten på att de negativa som kan ske som man är rädd för verkligen kan ske. Men min erfarenhet säger att ångesten ofta är ett symtom på något annat. Att det är lättare att känna ångest för framtiden, hälsan, ekonomi och familj än att ta hand om de obearbetade känslor som man bär på. Det kan vara känslor som att inte duga till, dålig uppväxt, mobbing och andra saker som skett i livet.

När jag arbetar med ångest vill jag hitta orsaken till ångesten. Att ge råd på hur man ska hantera ångesten är en bra början men för att bli av med ångesten behöver man hitta roten till ångesten.

Ångest behandlas genom att försöka få förståelse för att oron idag inte kan påverka framtiden. Man förstår att nuet och framtiden inte är samma sak. Att oroa sig för vad som eventuellt kan ske bör inte ta din vardagsglädje ifrån dig idag. Med hjälp av terapi blir du mer avslappnad och kan uppleva vardagen med ny energi.

 

Panikångest

Panikångest kommer plötsligt utan att förstå varför. De flesta som upplever panikångest tror att det är något fysiskt, att det är allvarligt, att man håller på att dö och tappar kontrollen. Därefter utvecklas en rädsla för dessa panikångestattacker och är rädd för vad de betyder.

Symtom vid panikångest är: hjärtklappning, andnöd, yrsel, illamående, tryck över bröstet och en känsla av att förlora kontrollen. Man kan också få overklighetskänslor, suddig syn och stickningar i fingrar och tår. Man upplever en stark rädsla och tror ofta att man fått en hjärtattack och kommer att dö. En panikattack börjar plötsligt och når en topp inom några minuter. Därefter klingar den gradvis av. Efter att ha drabbats av panikångest kan man känna sig darrig och skakig en tid efteråt.

Om man lider av panikångestattacker börjar man ofta undvika miljöer där man inte kan dra sig undan vid en panikångestattack, så som bussar, spårvagnar, stå i kö, gå i affärer och hissar. Man begränsar sin vardag och utvecklar en rädsla för att få en panikångestattack och inte lika mycket för panikångestattacken i sig. De som lever med panikångest upplever attackerna som katastrofala och gör allt i sin makt för att undvika dem.

Precis som med vanlig ångest finns det en orsak till panikångesten och det är den jag vill hitta. Man kan börja med att arbeta med hur man hanterar symtomen för att lätta det akuta. Efter det arbetar jag med att hitta orsaken till panikångesten.